Hydrotechnické výpočty

V rámci projekční činnosti firma GAVA s.r.o. zajišťuje hydrotechnické výpočty se zaměřením na:

  • Hydrotechnické výpočty a návrh vodních a kalových linek ČOV
  • Hydrotechnické výpočty kanalizací
  • Výpočet transformace povodňových vln
  • Hydrotechnické výpočty a posudky základních hydraulických jevů pomocí výpočtových metod rovnoměrného i nerovnoměrného proudění (propustky, přelivy, kapacity otevřených koryt, kapacity potrubí, stanovení tlakových ztrát atd.)