Kanalizace a vodovody, ČOV a úpravny vody

Projekce staveb pro zajištění zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod je jedním z hlavních oborů činnosti firmy GAVA s.r.o.

Nabízíme komplexní servis projektového inženýrství od záměru po realizaci projektu.

Tento servis zahrnuje :

  • Studie zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení
  • Dokumentace pro realizaci staveb a výběr dodavatele stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Zajištění provozní dokumentace vodohospodářských děl dle vodního zákona, jako jsou např. pasporty kanalizace a vodovodu, provozní řády kanalizace a vodovodů, kanalizační řády atd.
  • Zajištění inženýrské činnosti pro všechny stupně projektové dokumentace
  • Zajištění výkonu autorského dozoru stavby
  • Zajištění technické pomoci, vypracování posudků, návrhy variantních řešení
  • Pomoc při zajištění dotačních programů, vypracování žádostí dotací atd.