Úpravy drobných toků

Společnost GAVA s.r.o. investorům nabízí zpracování projektové dokumentace ve všech stupních pro :

  • Revitalizace drobných vodních toků
  • Výstavba či rekonstrukce vodních nádrží, rybníků a poldrů
  • Hrazení bystřin, zahrazení strží
  • Sanace břehové a dnové eroze koryt vodních toků
  • Zpracování manipulačních a provozních řádů